Madarak és fák őre projekt beszámolója

A Szent Márton Általános Iskola 2024. 21-27. között természetvédelmi témahetet szervezett az alsó tagozatos diákok számára. A legfontosabb céljaink az állatok és növények iránti pozitív attitűdök formálása, a közösségi kapcsolatok erősítése, a kreativitás fejlesztése és a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése voltak. Ennek érdekében sokféle játékos, élményt adó tevékenységet terveztünk a tanulóink számára. A gyerekek megtervezték az esemény logóját, amely megjelent az okleveleken és a jutalmul kapott medálon. A kisebbek fészkeket készítettek a játékmadaraknak. A harmadik-negyedikesek online vetélkedőn vettek részt, amelyben összemérhették ügyességüket, tudásukat.

A projekt zárónapján különleges vendégeket köszönthettünk körünkben: volt diákjaink közül Lengyelné Thurner Hajnalka, a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári karának munkatársa a baromfitenyésztésről beszélt, bemutatva a különféle tojásokat, a keltetés folyamatát, amelyet az elsősök nagy figyelemmel kísértek. A második-negyedik osztályosoknak Bodics Dániel, a Fertő-Hanság Nemzeti Park munkatársa mutatta be a Szigetközi Tájvédelmi Körzet élővilágát és a Nemzeti Park érdekében végzett munkáját.

Ezt követően egy akadályversenyen vettek részt a diákjaink, ahol vegyes életkorú csapatokban kihívásokat kellett teljesíteniük: aszfaltkrétával madarakat színezni, anagramma játékban faneveket kitalálni, találós kérdéseket megfejteni, növényeket felismerni és ügyességi kihívásokat teljesíteni. Diákjaink alkotásaiból egy kiállítást állítottunk össze, amelyben minden egyes gyermek munkája helyet kapott valamilyen formában.

A programot szép természeti környezetben az Énekelj az erdőben program zárta Horváth József tanár úr szervezésében, majd sor került a vetélkedő eredményhirdetésére, amelyet a Baglyok csapata nyert. Végül kisdiákjainkat a madarak és fák őrévé avattuk, megígérve, hogy óvni és tisztelni fogják a természetet.